Cuprins ( Volumul 3, Nr. 3 (11)

Coperta

1. Editorial
Managementul şi gândirea laterală
Prof. dr. ing., ec. Ioan Abrudan - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
2. Sinteze
Managementul relaţiilor cu clientul – direcţie majoră a orientării activităţii de piaţă a întreprinderii
Prof. univ.dr.ec. Nicolae Al. Pop - Academia de Studii Economice – Bucureşti
Corporatizarea universităţilor naţionale din Japonia
Prof. univ. dr. dr. dr.h.c. Constantin Bratianu – Universitatea ”Politehnica” din Bucureşti
Viitorul raportării – raportare de durabilitate
Ing. drd. Adrian Vaida, Prof. dr. ing. Dan Cândea - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3. Studii şi cercetări
Stiluri de comunicare organizaţională în managementul resurselor umane
Lector. dr.ing., ec. Ancuţa Bălăneanu - Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca
Managementul inovaţiei în domeniul tehnologic
Ş.l.dr.ing.,ec. Cătălin Popescu - Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti
4. Metodologie
Model inovativ pentru cuantificarea calităţii cursurilor universitare în învăţământul superior tehnic
Conf.Univ.Dr.MSc.-Ing. Stelian Brad - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Marketingul electoral - o dimensiune aplicativă notabilă
Ing. Horaţiu Mihali, Conf.dr.ing.,ec. Laura Bacali - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Indicatorii calităţii produselor şi serviciilor
Conf.univ.dr.ing. József Fazakas, Asist.univ. drd.ec. Monika Fosztó – Universitatea „Babes-Bolyai” Colegiul Universitar Sf.Gheorghe
Optimizarea procesului de aşchiere utilizând linia e-commerce
Ş.l. dr. ing. Adrian P. Pop, Conf.dr.ing. Mircea T. Pop - Universitatea din Oradea
5. Debut studenţesc
Alfried Krupp vs. Iulius Caesar
Andreea Rusu, Mihaela Gologan, Mihaela Lihu, Simona Cimpoeşu - Univesitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi
6. Programe de instruire
Studii Postuniversitare - Specializarea Marketing
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
7. Pagini dedicate AUF
L`Agence universitaire de la Francophonie
Entrepreneuriat, développement durable et mondialisation
8. Studii de caz
Firma “SUPORT” SRL
Prof.dr.ing.,ec. Fărcaş Doru - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
9. Semnal
10. Recenzii
Managementul calităţii
Constantin Oprean, Claudiu Vasile Kifor - Editura Univ. „L.Blaga” din Sibiu, 2002
11. Personalităţi
Viaţa şi contribuţiile lui Joseph M. Juran
Drd.ec. Alexandrina Megyesi - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
12. Instrucţiuni de redactare
 
Top
 

© Copyright 2003-2008 Review of Management and Economic Engineering