Cuprins ( Volumul 3, Nr. 4 (12)

Coperta

1. Editorial
Munca în echipă sau concilierea dintre individualism şi colectivism
Prof. dr. ing., ec. Ioan Abrudan - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
2. Sinteze
Gândirea liniară
Prof.univ.dr.dr.dr.h.c. Constantin Brătianu - Universitatea ”Politehnica” din Bucureşti
Eficientizarea sistemului informaţional al sistemelor de producţie mici şi mijlocii

Drd. ing. ec. Nicolae Boian, Prof. dr.ing. Mircea Ivan – Universitatea “Transilvania” Braşov

Soluţii inovative pentru dezvoltare durabilă în context european
Conf. univ. dr. ing. Avram Tripon - Universitatea Petru Maior Tg. Mureş
Considerente privind rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în perioada de tranziţie
Prof.Dr.Ing. Constantin Dumitrescu - Universitatea ”Politehnica” din Timişoara
3. Studii şi cercetări
Cercetări privind marketingul ecologic
Drd.ec. Avia Morar, prof.dr.ing. Dan Cândea, conf.dr.ing.,ec. Laura Bacali - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Utilizarea reţelelor Petri temporizate pentru modelarea sistemelor de fabricaţie care funcţionează după metoda Kanban
Şef lucr.dr.ing. Florin Blaga, Prof. dr. ing. Radu Ţarcă - Universitatea din Oradea
Cercetare privind formarea strategiei în firme româneşti din industria prelucrătoare

Conf.dr.ing. Sorin Şuteu, Prof.dr.ing. Dan Cândea - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca


4. Metodologie
Angajatul total – inteligenţă emoţională şi peformanţă

Prof. Dan Cândea, Doctor în management - Universitatea Tehnică din Cluj-NapocaDr. Rodica M. Cândea - Cândea Consulting&Development

Aspecte specifice privind calitatea produsului şi ambalajului şi impactul ei asupra consumatorului  

Drd.ec. Alexandrina Megyesi, Prof.dr.ing., ec. Ioan Abrudan - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Modelul francez de organizare a comitetului muncii
Asist.ing. Violeta Firescu, Prof.dr.ing. Mariana Cărean - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
5. Debut studenţesc
Homo Faber

Maria Mioara Palcu - Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureş

Cine au fost marii creatori?
Mariana  Cernat Paşcu - Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureş
6. Programe de instruire
Studii Postuniversitare - Specializarea Marketing
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
7. Pagini dedicate AUF
Micro-credit et entrepreneuriat feminin en Afrique Centrale: l’experience de la  Republique Democratique du Congo / Micro-credit şi antreprenoriat feminin în Africa Centrală : experienţa Republicii Democratice Congo
Prof.Dr. Théophile Dzaka-Kikouta - Université M. Ngouabi de Brazzaville, Xavier Bitemo Ndiwulu, Doctorant - Université Kongo, Mbanza-Ngungu
8. Studii de caz
Compararea investiţiilor
Prof.dr.ing.,ec. Doru Fărcaş - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
9. Semnal 
10. Recenzii
Managementul  schimbării
Prof.dr.ing., ec. Moise Ţuţurea - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
11. Personalităţi
Bernardino Ramazzini (1633-1714)
Asist.drd.ing. Violeta Firescu - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
12. Instrucţiuni de redactare
 
Top
 

© Copyright 2003-2008 Review of Management and Economic Engineering