Cuprins ( Volumul 4, Nr. 1 (13)

Coperta

1. Editorial
Resursa umană şi clivajul dintre generaţii
Prof.dr.ing., ec. Ioan Abrudan - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
2. Sinteze
Gândirea deterministă
Prof.dr.dr.dr.h.c. Constantin Brătianu - Universitatea ”Politehnica” din Bucureşti
Tendinţe în evoluţia învăţământului tehnic superior din Europa
Prof.dr.ing. Valentin Zichil - Universitatea din Bacău, Prof.dr.ing., ec. Ioan Abrudan - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Globalizarea economică
Conf.dr. Ion Manole - Universitatea “Bogdan Vodă” Cluj-Napoca
3. Studii şi cercetări
Cercetare  privind  existenţa  şi conţinutul  strategiei,  în  firme româneşti  din  industria prelucrătoare
Conf.dr.ing. Sorin Şuteu, Prof.dr.ing. Dan Cândea - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Asupra importanţei inovaţiei de proces în asigurarea unei profitabilităţi ridicate a activităţilor de tip outsourcing în industria IT
Conf.dr.msc.-Ing. Stelian Brad - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Eco-etichetarea şi oportunităţi pentru produsele româneşti în perspectiva integrarii României în Uniunea Europeană
Drd.ec. Avia Morar, prof.dr.ing. Dan Cândea, drd.ing. Lazăr Morar - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
4. Metodologie
Metodologie pentru identificarea profilului de performanţă al postului pe baza modelului stakeholderilor
Conf.dr.ing. Silvia Avasilcăi, Prof.univ.dr.ing. Carmen-Aida Huţu - Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi
Procesul de implementare a unui sistem de management de mediu ca schimbare organizaţională
Şef lucr.matem. Mirela Mireşan - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
5. Debut studenţesc
Filosofia creaţiei – promenade pentru revelarea / ocultarea unui mister
Imola Antal - Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş

6. Programe de instruire

Studii Postuniversitare - Specializarea Management
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Studii Postuniversitare - Specializarea Marketing
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Unele direcţii de activitate preconizate pentru anul 2005-2006
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, Centrul de educatie şi formare continuă CETEX
7. Pagini dedicate AUF
Micro-credit et entrepreneuriat feminin en Afrique Centrale: l’experience de la  Republique Democratique du Congo / Micro-credit şi antreprenoriat feminin în Africa Centrală : experienţa Republicii Democratice Congo
Prof.Dr. Théophile Dzaka-Kikouta - Université M. Ngouabi de Brazzaville, Xavier Bitemo Ndiwulu, Doctorant - Université Kongo, Mbanza-Ngungu
8. Studii de caz
S.C.  COVTEX  S.A.
Conf.dr.ing. Sorin Şuteu - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
9. Semnal
10. Recenzii
Dicţionar explicativ de marketing
Prof.dr.ing. Ioan Mihuţ - Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti
11. Personalităţi
Franco Modigliani
Asist.ec. Monica Turcu - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
12. Instrucţiuni de redactare
 
Top
 

© Copyright 2003-2008 Review of Management and Economic Engineering