Cuprins ( Volumul 4, Nr. 4 (16)

Coperta

1. Editorial
Paradigma schimbării înseamnă o schimbare de paradigmă?
Prof. dr. ing., ec. Ioan Abrudan - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
2. Sinteze
Schimbări în modul de a gândi despre angajaţi, organizaţie şi management
Prof. Dan Cândea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Dr. Rodica M. Cândea, Cândea Consulting & Development

Managementul universitar românesc
Prof. univ. dr. dr. dr.h.c. Constantin Brătianu – Universitatea ”Politehnica” din Bucureşti
Organizaţiile, societatea informaţională şi schimbările de management
Conf. dr. ing. Eugen Petruţa – Universitatea ”Petru Maior” din Târgu Mureş
Misiunea morală a firmei de afaceri
Prof. dr. Gh. Gh. Ionescu, Universitatea de Vest din Timişoara
Valoarea economică, profitabilitatea şi raţiunea existenţei firmei ca vehicul economic
Lector drd. ec. Remus Butănescu – Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
3. Studii şi cercetări
Cultura organizaţiilor, determinat al potenţialului de schimbare şi forţă motrice în administrarea schimbărilor unei organizaţii

Ing. Radu Ştefan Lupan

Utilizarea sistemelor expert în predicţia defectării utilajelor
Lector dr. ec. Naiana Ţarcă, conf. dr. ing., ec. Radu Ţarcă, ş.l. dr. ing. Ioan Ţarcă – Universitatea din Oradea
4. Metodologie
Consideraţii privind implementarea proiectelor de reengineering
Asist. ing. Gabriela Lobonţiu, Universitatea de Nord Baia Mare
Asupra ingineriei asistate de calculator (CAD), ca o componentă a firmei virtuale
Ş.l. dr. ing. Nicolae Polojinţef-Corbu, ş.l. dr. ing., ec. Sorin Prater, conf. dr. ing. Constantin Bungău – Universitatea din Oradea
5. Debut studenţesc
Inovaţia
Daniela Valea - Universitatea ”Petru Maior” din Târgu Mureş
Cercurile de calitate

Daniela Moldovan, Universitatea "Petru Maior" din Târgu-Mureş


6. Proiecte – Programe de instruire

Programul “România Competitivă
Prof.dr.ing. Horia Liviu Popa, Prof.dr.ing. Monica Izvercian, Universitatea “Politehnica” din Timişoara
Prof.dr.ing. Ioan Abrudan, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Ing. Emil Mateescu, Preşedintele CCIA Timişoara
Workshop-Modern Quality Assurance and Quality Management
Management of information in global supply chains and automation maintenance, Häme Polytechnic, Finland
7. Studii de caz
Conf.dr.ing., ec. Laura Bacali, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
8. Semnal
9. Recenzii
Management strategic - Prof. univ. dr. Constantin Brătianu, Editura Universitatea din Craiova, Craiova 2002
Prof. univ. dr. ing. Ioan Mihuţ, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
10. Personalităţi
Vilfredo Pareto
Şef lucrări ing. Lungu Florin, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
11. Instrucţiuni
 
Top
 

© Copyright 2003-2008 Review of Management and Economic Engineering