Cuprins ( Volumul 4, Nr. 2 (14)

Coperta

1. Editorial
Cine-i de vină:”piesa”sau “actorii”?
Prof. dr. ing., ec. Ioan Abrudan - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
2. Sinteze
Managementul inerţial

Prof. univ. dr. dr. dr.h.c. Constantin Brătianu – Universitatea ”Politehnica” din Bucureşti

Performanţa corelaţiei structură organizaţională - sistem informaţional

Conf. dr. ing. Mihaela Luminiţa Lupu, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi

Fabricaţia integrată prin calculator
Prep.drd.ing. Cristina Ivan, Prof.dr.ing. Mircea Dumitru Ivan, Universitatea Transilvania din Braşov
3. Studii şi cercetări
Pentru o abordare transformativă a conflictelor în organizaţiile care învaţă
Lector dr. Adrian Petelean, Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş
Spiritul antreprenorial al studenţilor
Conf.univ.dr.ing. József Fazakas, Colegiul Universitar Sf. Gheorghe, Universitatea „Babeş-Bolyai”
4. Metodologie
Optimizarea aprovizionării clienţilor din depozite cu capacitate limitată
Prof. dr. ing. Lucian Tudose, Drd. ing. Ciprian Cristea, Asist. drd. ing., ec. Dana Jucan - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Modalităţi de prelucrare a datelor la investigarea dinamică a unei maşini unelte
Ş. l. dr. ing. Adrian Pop – Universitatea din Oradea
5. Debut studenţesc
Comerţul electronic
Camelia Pop - Universitatea ”Petru Maior” Târgu Mureş
Factorii favorabili creativitǎţii
Lia Codrina Conţiu, Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureş
6. Programe de instruire
Studii Postuniversitare - Specializarea Marketing
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Management of information in global supply chains and automation maintenance
Häme Polytechnic, Finland
7. Pagini dedicate AUF
Les Visites / Rencontres a Hanoi
Nguyen Chan
Le développement durable: une mode ou un mode de gestion irréversible  pour les PME des pays en transition avec quelques applications au Vietnam?
Prof. Georges Hénault, Université d’Ottawa
8. Studii de caz
Managementul asigurărilor de riscuri financiare

Asist.univ. Izabella Krájnik,  Colegiul Universitar Sf.Gheorghe, Universitatea „Babeş-Bolyai”


9. Semnal
10. Recenzii
Wharton on Dynamic Competitive Strategy - George S. Day, David J. Reibstein şi Robert E. Gunther, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997
Prof. Dan Cândea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
11. Personalităţi
Abraham Maslow

Asist. ing. Dana Jucan, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca


12. Instrucţiuni de redactare
 
Top
 

© Copyright 2003-2008 Review of Management and Economic Engineering