Cuprins ( Volumul 4, Nr. 3 (15)

Coperta

1. Editorial
Managementul universitar între „fundamentalismul de piaţă” şi „somnul mioritic”
Prof.dr.ing., ec. Ioan Abrudan - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
2. Sinteze
Schimbarea de paradigmă în managementul universitar românesc
Prof.univ.dr.dr.dr.h.c. Constantin Brătianu - Academia de Studii Economice din Bucureşti
Elaborarea deciziilor multiatribut şi teoria utilităţilor (o abordare pseudopesimistă)
Prof. univ. dr. Gh. Gh. Ionescu - Universitatea de Vest din Timişoara
Ecotourism and marketing strategies: creating synergies for sustainable growth
Dr. Stefanos Karagiannis, Dr. Apostolos Apostolou - Technical Educational Institute of Crete
Elemente de controlling în marketingul relaţional – metode de evaluare a clienţilor
Prof.univ.dr.ec. Nicolae Al. Pop, Drd.ec. Corina Pelău - Academia de Studii Economice Bucureşti
3. Studii şi cercetări
Consideraţii privind informatizarea proceselor metalurgice la S.C.MECHEL Câmpia Turzii S.A.
Ing. Marius Bordea - Director general S.C. Mechel Câmpia Turzii S.A., Drd.ing. Ciprian Cristea - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Evaluarea eficacităţii activităţii de marketing la nivelul firmelor din industria de încălţăminte
Lector drd.ing. Carmen Paştiu - Fundaţia Universitară AISTEDA,  Alba Iulia
Theoretical and practical motivations in favor of fuzzy systems and neural networks usage in economics
Şef lucr.drd.ing., ec. Camelia Ioana Ucenic - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
4. Metodologie
Etapele parcurse în lansarea, dezvoltarea şi susţinerea unor produse complexe, din industria producătoare de maşini şi echipamente
Prof.dr.ing. Mircea Ivan, Drd.ing.,ec. Mariana C. Răşină - Universitatea Transilvania
Observaţii privind dezvoltarea resurselor umane în întreprinderile mici şi mijlocii
Lector drd. Liviu Ciucan-Rusu, Conf. dr. Adrian Petelean - Universitatea „Petru Maior” Tg.-Mureş
5. Debut studenţesc
Abilităţile unui bun manager
Drd.ing., ec. Hoza Ioan Cristian

6. Programe de instruire

Studii Postuniversitare - Specializarea Management
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Studii Postuniversitare - Specializarea Marketing
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
7. Studii de caz
Cum sunt percepute sarcinile de muncă de către angajaţi?
Asist.drd.ing. Violeta Firescu, Prof.dr.ing. Mariana Cărean - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
8. Semnal
9. Recenzii
Crafting and executing strategy – The quest for competitive advantage, Concepts & Case
Prof.dr.ing. Dan Cândea - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
10. Personalităţi
Anatomia birocraţiei Max Weber (1864-1920)
Lector dr. Adrian Petelean - Universitatea „Petru Maior” Tg.-Mureş
11. Instrucţiuni de redactare
 
Top
 

© Copyright 2003-2008 Review of Management and Economic Engineering